Katrine Meisfjord - Artist

Rasteplass Nytorget, Rogaland Art Centre, 2010

A work by Frøydis Lindén and Katrine Meisfjord

Nytorget i Storhaug bydel, er i dag en stor brosteinlagt parkeringsplass, med en vakker steinmur fra forrige århundreskifte. En rekke med gamle trær skiller sentrumsnære Nytorget fra Pedersgaten. Handelsvirksomheten har alltid florert i området. I de siste tiårene har mennesker fra alle verdenshjørner funnet sine handelssteder og boliger her, med eksotiske daglivarebutikker og restauranter langs Pedersgaten. Men Nytorget har også blitt tatt tilbake som offentlig møtested og marked. Bruktselgere møtes til et selvorganisert marked på lørdager i sommerhalvåret, og Nytorget har også vært arena for store fester, som Ramadan-festivalen i 2008 og 2009.

Rogaland Kunstsenter (RKS) er en av Nytorgets nærmeste naboer. RKS har gjennom prosjektet Grasrota invitert kunstnere for å prøve ut Nytorgets potensial som møtested og grønn lunge i Stavanger. Kunstnerkollegaene Frøydis Lindén og Katrine Meisfjord, ble oppmuntret til å inkludere den internasjonale befolkningen i sitt kunstprosjekt for Grasrota i 2010.

 

RKSsamtale.c.jpg
 Befolkningssammensetningen på Storhaug kommer fra mange ulike kulturer og verdensdeler. Vi ønsket i dette kunstprosjektet å jobbe på tvers av kulturelle grupperinger i nabolagene på Storhaug, og få de ulike stemmene og erfaringene rundt Nytorget til å møtes og brynes. I et utvidet perspektiv ønsket vi også å prøve spørsmålene: Kan historier om bruk av uterom fra forskjellige kulturer utvide perspektiver for hvordan Nytorget kan se ut i fremtiden? Kan det skapes initiativ på tvers av kulturell tilknytning? Vi bestemte oss for at fortellinger om sosiale møteplasser i utlandet skulle utgjøre en idébank for fremtidig utforming og aktiviteter på Nytorget. Vi skulle møtes til samtaler rundt et rasteplassbord på Nytorget. En markedsdag i begynnelsen av september, ville oppsummere noen av inntrykkene fra møtene over rasteplassbordene på Nytorget i august.      

Befolkningssammensetningen på Storhaug kommer fra mange ulike kulturer og verdensdeler. Vi ønsket i dette kunstprosjektet å jobbe på tvers av kulturelle grupperinger i nabolagene på Storhaug, og få de ulike stemmene og erfaringene rundt Nytorget til å møtes og brynes. I et utvidet perspektiv ønsket vi også å prøve spørsmålene: Kan historier om bruk av uterom fra forskjellige kulturer utvide perspektiver for hvordan Nytorget kan se ut i fremtiden? Kan det skapes initiativ på tvers av kulturell tilknytning? Vi bestemte oss for at fortellinger om sosiale møteplasser i utlandet skulle utgjøre en idébank for fremtidig utforming og aktiviteter på Nytorget. Vi skulle møtes til samtaler rundt et rasteplassbord på Nytorget. En markedsdag i begynnelsen av september, ville oppsummere noen av inntrykkene fra møtene over rasteplassbordene på Nytorget i august.

 

 

 

 I LØPET AV TRE DAGER I AUGUST ARRANGERTE VI SEKS SAMTALEGRUPPER I OG UTENFOR RKS:  Deltagere i samtalegruppene var:  -Historielaget Storhaug -Internasjonalt hus i Stavanger -fem ulike innvandrerorganisasjoner tilknyttet Internasjonalt Hus -elever fra Johannes læringssenter -lærere fra Johannes læringssenter  -ansatte ved St.Petri menighet -ansatte ved Rogaland Kunstsenter -politikere fra Rogaland SV  -byplanlegger fra Urban Sjøfront -journalist fra Stavanger Aftenblad -to representanter fra Italiensk kulturforening -politiker fra Stavanger SV -én belgisk landskapsarkitekt                                          

I LØPET AV TRE DAGER I AUGUST ARRANGERTE VI SEKS SAMTALEGRUPPER I OG UTENFOR RKS:

Deltagere i samtalegruppene var: 

-Historielaget Storhaug

-Internasjonalt hus i Stavanger

-fem ulike innvandrerorganisasjoner tilknyttet Internasjonalt Hus

-elever fra Johannes læringssenter

-lærere fra Johannes læringssenter 

-ansatte ved St.Petri menighet

-ansatte ved Rogaland Kunstsenter

-politikere fra Rogaland SV 

-byplanlegger fra Urban Sjøfront

-journalist fra Stavanger Aftenblad

-to representanter fra Italiensk kulturforening

-politiker fra Stavanger SV

-én belgisk landskapsarkitekt

                                         

 En markedsdag i begynnelsen av september, oppsummerte noen av inntrykkene fra møtene over rasteplassbordene på Nytorget i august. Vi samarbeidet med lokale kjøpmenn og Bruktmarkedet.  Spesialdesigna markedsboder, paradis på asfalten, rastepalssbord malt i sterke farger......

En markedsdag i begynnelsen av september, oppsummerte noen av inntrykkene fra møtene over rasteplassbordene på Nytorget i august. Vi samarbeidet med lokale kjøpmenn og Bruktmarkedet. 

Spesialdesigna markedsboder, paradis på asfalten, rastepalssbord malt i sterke farger......

 Lokale kjøpmenn stilte villig opp denne dagen, og ville gjerne gjenta arrangmenetet.

Lokale kjøpmenn stilte villig opp denne dagen, og ville gjerne gjenta arrangmenetet.

 Spillbrett, Sjakk og Baccammon, ble laget av lokal bedrift, og felt ned i rasteplassbord. 

Spillbrett, Sjakk og Baccammon, ble laget av lokal bedrift, og felt ned i rasteplassbord. 

 Henna maling av hender var svært populært.

Henna maling av hender var svært populært.

 Historiefortelling ute

Historiefortelling ute

RKSmarked.d.jpg